En hemsidetjänst där vi gör jobbet Så du slipper

Slipp dyra webbyråer och allt krångel med att sköta hemsidan själv. WebbEss skapar hemsidan åt dig och uppdaterar den så ofta du vill.

Ceteri Kapitalförvaltning AB

Det ägarledda bolaget som erbjuder strategisk rådgivning avseende ekonomisk planering och kapitalförvaltning

Ceteri är ett ägarlett bolag som erbjuder strategisk rådgivning avseende ekonomisk planering och kapitalförvaltning. Verksamheten styrs utifrån en klar värdegrund som syftar till att ställa all deras kunskap och kompetens till deras kunders förfogande, utan att relationen påverkas av onödiga intressekonflikter som ofta präglar branschen.

Företaget verkar i en miljö där den som vet mest ändå ofta har fel. Det ställer höga krav på Ceteris förmåga att tydliggöra för deras kunder vad de kan och inte kan göra samt hur de hanterar det dom inte kan kontrollera. Utifrån det arbetet är det viktigt att på ett pedagogiskt och kommunikativt sätt få varje kund att förstå innebörden av det för att tillsammans med varje kund hitta rätt lösning för dem. Lyckas de i det arbetet finns en stark lojalitet till lösningen och arbetssättet vilket ofta leder till ett bra resultat och en fin kundupplevelse. En bra kundupplevelse leder ofta till nya kunder och det har varit deras väg framåt.

Ceteris kontor

Strategisk rådgivning avseende ekonomisk planering och kapitalförvaltning

Kund i 37 månader

530 nya ändringar på sidan

Ceteri Kapitalförvaltning AB är en Premium hos oss

Genom WebbEss har Ceteri haft möjlighet att dynamiskt utvecklas online som varumärke och en hemsida som representerar dom på bästa vis.

Glada medarbetare på Ceteri

Omvärldsläget de senaste åren har givetvis präglat miljön som Ceteri verkar i…

…men tack vare ett redan starkt etablerat tillvägagångssätt i företaget när det kommer till riskhantering och sättet att se på kunders tillgångar har Ceteri trots vad som kan upplevas som tuffa år, haft en stark tillväxt.

Ceteri har en vision att utifrån sin omgivnings upplevelse vara ett beundrat och uppskattat företag. Deras fokus de närmaste åren är att förvalta de kundrelationer de har idag, etablera ett nytt kontor i Stockholm samt anställa flera medarbetare. Syftet med Ceteris hemsida är att ha en levande plattform online som är enkel, igenkännande och spegla det dom står för. Som potentiell kund ska man få en överblick av vad Ceteri gör och känna förtroende, vilket är väldigt viktigt inom branschen.

Pernilla Jansson, Koordinator på Ceteri

Vad tycker dom själva?

Innan WebbEss så fastnade vi när det kom till hemsidan. Det var för svårt och tog alldeles för lång tid. Vi ville fokusera på det vi är bra på och leja bort det arbetet med hemsidan. Vi är väldigt nöjda med kompetensen som finns hos WebbEss och servicen man får. Det är alltid snabb hantering av ärenden och vi får återkoppling direkt. Något som känns väldigt skönt är att man verkligen får nyttja tjänsten till fullo och få obegränsade ändringar.

– Säger Pernilla Jansson, Koordinator på Ceteri

Vill du göra en liknande resa som Ceteri?

Vi hjälper dig att hitta den plan som passar ditt företag bäst

Med WebbEss så får du alltid se ett förslag på din nya hemsida och prova på hur allt fungerar innan du bestämmer dig.

Prova gratis Logga in