En hemsidetjänst där vi gör jobbet Så du slipper

Slipp dyra webbyråer och allt krångel med att sköta hemsidan själv. WebbEss skapar hemsidan åt dig och uppdaterar den så ofta du vill.

Libra Assistans

- Främjar delaktighet och gemenskap genom Personlig Assistans

Libra Assistans, en ledande aktör inom personlig assistans, har under de senaste åren blivit känd för sitt engagemang för att skapa delaktighet och tillhörighet för personer med funktionsnedsättningar. Med nästan 600 anställda är företaget dedikerat till att ge sina kunder och anställda en känsla av stolthet och gemenskap.

Företaget sätter tonen med sin unika arbetsmetodik, som bygger på starka värderingar. Istället för att fokusera på byråkrati och styrdokument, är deras kultur en naturlig förlängning av deras värderingar. De strävar efter att öka självkänslan hos både kunder och personal, något som tidigare var bristfälligt inom branschen.

För att normalisera behovet av personlig assistans och främja inkludering bär Libra Assistans medarbetare specialdesignade profilkläder som i första hand inte avslöjar företagsnamnet. Detta skapar en känsla av samhörighet och hjälper kunder att känna sig stolta över sitt stödbehov.

En sommaräng

Stolthet och delaktighet

Kund i 19 månader

205 nya ändringar på sidan

Libra Assistans är en Bas hos oss

Genom WebbEss har Libra Assistans fått en hemsida fungerar som en viktig informationskälla för både medarbetare och kunder.

Assistenter hjälper en person

Libra Assistans har också framgångsrikt nyttjat WebbEss…

…för att skapa en informativ hemsida som speglar deras värderingar och kultur.

Hemsidan fungerar som en central informationskälla för både personal och kunder och förmedlar företagets policyer transparent.

Under de senaste åren har företaget arbetat hårt för att stärka sin företagskultur. De har förtydligat sina värdeord och introducerat nya, såsom "stolt", vilket nu är en central del av deras arbetsmiljö. Det har skapat en atmosfär där medarbetare känner sig fria att vara sig själva och där stolthet över deras arbete är påtaglig. Även om verksamheten i sig inte har förändrats, har kulturen blivit mer solid.

För Libra Assistans är framtiden inriktad på att ytterligare utveckla deras värdegrund och implementera den i hela organisationen. De är medvetna om utmaningar som personalbrist och strävar efter att lösa dem genom kreativa metoder och kompetensutveckling.

Personal

Vad tycker dom själva?

"Efter första utkastet kände vi att det var rätt direkt och det blev tillit på en gång"

Vår hemsida fungerar som en viktig informationskälla för både medarbetare och kunder. Den är utformad för att vara transparent och informera om företagets policyer och regelverk. Allt finns där vilket skapar mindre frustration. Samtidigt ska den förmedla en varm och omtänksam känsla som speglar våra värderingar.

WebbEss var väldigt duktiga på att lyssna på vad vi tänkte och vad vi ville förmedla. Efter första utkastet kände vi att det var rätt direkt och det blev tillit på en gång. Vi uppskattar också smidigheten och kreativiteten som WebbEss erbjuder. Ni hittar alltid lösningar och visar på vad det finns för möjligheter när vi efterfrågar någonting på hemsidan.

Säger Roberth Klarqvist, VD på Libra Assistans

Vill du göra en liknande resa som Libra Assistans?

Vi hjälper dig att hitta den plan som passar ditt företag bäst

Med WebbEss så får du alltid se ett förslag på din nya hemsida och prova på hur allt fungerar innan du bestämmer dig.

Prova gratis Logga in